Ο πρώτος κώδιξ κυκλοφορίας «Σαλπισμός Κυκλοφορίας»

8 Ιανουαρίου, 2017 | posted in: Γενικές Πληροφορίες | by

Ο πρώτος «Κ.Ο.Κ.» εισήχθη εις την Ελλάδα πριν από 170 έτη, ήτοι τον Ιανουάριον 1837. Το νεοσύστατον Κράτος με ειδικόν Διάταγμα, λίγα χρόνια μετά τον επικόν αγώνα του ’21, ρύθμιζε τα της κυκλοφορίας της εποχής. Το Διάταγμα έχει ως εξής: ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Περί της καθ’ οδόν απαντήσεως των αμαξών, εφίππων κλπ» Ο Θ Ω Ν Ελέω..

read more →